UVJETI KORIŠTENJA I REZERVACIJE

1) Opće odredbe

Camping Odmoree osigurava uslugu smještaja prema objavljenim informacijama, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji.

 

2) Rezervacije i uplate

Upiti i rezervacije smještaja primaju se e-mailom, telefonom, telefaxom ili osobno u poslovnici Campinga Odmoree.

 

Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za Camping Odmoree. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 15 dana prije početka korištenja usluge smještaja ili na recepciji Odmoree na dan dolaska u kamp, a ovisno o modelu plaćanja s kojim je gost upoznat prilikom potvrde rezervacije.

 

3) Boravišna pristojba

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja.

 

Mladi od 12. do 18. rođendana imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu.

 

4) Cijena smještaja

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja, pa ih stoga gost posebno plaća. Cijene smještaja objavljene su u EUR. Camping Odmoree zadržava pravo promjena objavljenih cijena. Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju Camping Odmoree jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, Camping Odmoree se obvezuje obavijestiti gosta o promjeni cijene.

 

Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta.

 

5) Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave.

 

6) Pravo Campinga Odmoree na promjene i otkaz

Odmoree zadržava pravo da promjeni rezervaciju u slučaju nepredivih okolnosti.

 

7) Pravo gosta na promjene i otkaz

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge.

 

Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od 15 € (EUR) po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

 

U slučaju otkaza, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

 

• za otkaz rezervacije, naplaćuje se 30% od cijene smještaja (zadržava se uplaćena akontacija),

 

• za otkaz od 29 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od cijene smještaja,

 

• za otkaz od 14 do 2 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od cijene smještaja,

 

• za otkaz 1 dan prije početka korištenja usluge, ili ako gost ne dođe ili otkaže unutar rezerviranog termina, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene smještaja.

 

Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Camping Odmoree, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Camping Odmoree zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ako gost koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika za istu rezervaciju, Camping Odmoree će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom.

 

8) Obveze kampa Odmoree

Dužnost kampa Odmoree je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Odmoree će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima.

 

9) Obveze gosta

Gost je dužan:

 

• posjedovati valjane putne isprave,

 

• poštivati carinske i devizne propise RH Hrvatske

 

• pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,

 

• prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven poštom ili mailom)

 

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

 

10) Prtljaga

Kamping Odmoree ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

 

11) Rješavanje prigovora

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

 

Postupak u svezi s prigovorom:

 

• Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured kampa Odmoree e-mailom na info@odmoree.com ili telefonski na broj 00 385 98 27 21 87. Gost je dužan surađivati s pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Odmoree nije dužan uvažiti naknadni prigovor.

 

• Ukoliko ni nakon intervencije zastupnika kampa Odmoree na licu mjesta problem nije bio otklonjen, zastupnik sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka, jedan za Odmoree i jedan za gosta. U tom slučaju, najkasnije 28 dana po povratku s odmora, gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s potvrdom zastupnika, popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora kampu Odmoree e-mailom na info@odmoree.com ili poštom na adresu Odmoree, Rtina I 161B, HR-23248 Ražanac. Kamp Odmoree će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 28 dana.

 

• Odmoree se obvezuje donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Odmoree može odgoditi rok rješenja prigovora zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod pružatelja usluga najviše za dodatnih 14 dana. Odmoree će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.

 

• dok Odmoree ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže Udruge hrvatskih putničkih agencija, ili sudske ustanove, kao i davanja informacija u sredstvima javnog informiranja.

 

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

 

12) Nadležnost suda

Ako gost nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj se utvrđuje nadležnost suda u Zadru.

 

13) Napomena

Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za rezervaciju smještaja gost u cijelosti prihvaća ove Uvjete.